KURIKULUM MTsS AL FALAH
STRUKTUR KURIKULUM 2022

By Zulmasri 17 Jan 2022, 11:37:14 WIB Kurikulum

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

MADRASAH TSANAWIYAH AL FALAH

TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

Baca Lainnya :

Komponen

Kelas dan Alokasi Waktu

VII

VIII

IX

Teori

Praktek

Teori

Praktek

Teori

Praktek

A. Mata Pelajaran Al-Qur'an

    1. Tahfiz Qur'an  dan Tajwid

10

 

10

 

10

 

Jumlah

10

 

10

 

10

 

B. Mata Pelajaran Agama Madrasah / Adab

    1. Qur’an Hadits

2

 

2

 

2

 

    2. Aqidah Akhlak

2

 

2

 

2

 

    3. Fiqih

2

 

2

 

2

 

    4. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)

2

 

2

 

2

 

Jumlah

8

 

8

 

8

 

C. Mata Pelajaran Sains Madrasah

    1. Pendidikan Kewarganegaraan

2

 

2

 

2

 

    2. Bahasa Indonesia

2

 

2

 

2

 

    3. Bahasa Arab

2

 

2

 

2

 

    4. Bahasa Inggris

2

 

2

 

2

 

    5. Matematika

2

 

2

 

2

 

    6. Ilmu Pengetahuan Alam

2

 

2

 

2

 

    7. Ilmu Pengetahuan Sosial

2

 

2

 

2

 

Sub Total

14

 

14

 

14

 

D. Keahlian / Life Skill

     1. Program keahlian

2

15

2

15

2

15

     2. Bimbingan dan Konseling

1

 

1

 

1

 

Jumlah

3

15

3

15

3

15

Sub Total

18

18

18

TOTAL

50

50

50
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment